Centralna veterinarska agencija

Centralna veterinarska agencija

ZAGREB, 10000, 1. Utinjska 40

MB :1921908, OIB: 94390696593
Mob: +385915049183, +385914655115, +385914655113, +385914655112
Tel: +38512304334, Fax:38516604031

cva@cva.hr