VITA Maramice za privlačenje rojeva
SWARM ATTRACTANT WIPE

 

Honeybee-Swarm-Attractant-Wipe

Aktivni sastojci Vita Maramica za privlačenje rojeva proizvod su godina istraživanja.
Ovaj novi atratktant je novi i vrlo koristan alat za pčelare. Atraktant će pomoći da se privuku rojevi u prolazu ili oni koji se nalaze na nespretnim mjestima ( grane drveća i sl. ) i namame u za to pripremljenu kutiju ili sl. Atraktant čak smanjuje rizik od napuštanja košnice ako se postavi u nju. Rojenje pčela je pravi izazov za pčelare a ovaj novi Atraktant će im pomoći da im pomognu u potrazi za novim domom. Pakiran u malim vrećicama, Atraktant podsjeća na maramice za čišćenje ali su te maramice impregnirane aktivnom tvari koja privlači pčele. Da se Atraktant aktivirao, vrećica se može jednostavno probušiti i objesiti u praznoj košnici ili nekom drugom za to predviđenom mjestu ili se unutrašnjost prostora u koji želimo namamiti pčele prebriše maramicom.

 

Upute za uporabu

Vrećice treba malo podrapati i otvoriti sa jedne strane, ili je probušiti na za to označenom mjestu i objesiti na pogodnom mjestu (možda stablo ili stup) ili samo na ulazu u košnicu lovilicu.
Zamke treba postaviti oko pčelinjaka ili dvorišta u kojem držimo pčele na maksimalnu udaljenost 50 metara jedna od druge.
Jednom otvorena, vrećica će biti na snazi do dva tjedna, ovisno o uvjetima okoline. (Toplije; brže trošenje aktivnih tvari ).

Savjeti

1. Optimalna visina za pozicioniranje vrećica je 1,8 do 2 metra iznad tla.
2. Kada koristite mamac košnice, zakvačite otvorenu vrećicu za prazan okvir.
3. Optimalno pozicioniranje mamac košnice okrenuto leto košnice prema sjeveru na južnoj zemljinoj poluci ili prema jugu na sjevernoj zemljinoj polutci.
4. Učinkovitost maramice može se povećati uranjanjem donjeg kraja vrećice u rastaljeni vosak, ali je potrebna posebna pažnja, zbog toga što rastopljeni vosak može nanijeti povrede rukovaocu!

Odlaganje

Nakon upotrebe, zbrinite vrećicu i njen sadržaj sukladno sa lokalnim zakonima o zbrinjavanju otpada. Korištena vrećica može biti odložena u otpad domaćinstva.
Predostrožnosti kod higijene roja.
Ako ne znate podrijetlo roja koji ste uhvatili, bilo bi dobro da dopustite da pčele ispune par okvira medom koji nose u svojim voljkama, te taj med odbacite -na taj način sprječavate zarazu i provodite karantenu za bolesti koje bi pčele mogle nositi.